Konvertita

blog pro všechny hledající i pro ty, kteří Hospodina už našli

Archiv Leden 2019

Jana: Milý Bože, nemohu Ti utéci

„Já v žádného Boha nevěřím…“ V tomto krátkém svědectví bych ráda všem čtenářům upřímně a pravdivě sdělila příběh svého obrácení. Příběh, kterému jsem v minulosti nikdy nevěřila. Příběh, ve kterém jsem nezasáhla já, ale sám Bůh. A v tom jediném…