Konvertita

blog pro všechny hledající i pro ty, kteří Hospodina už našli

rubrika Homepage


Blog pro konvertity a katechumeny

Pro konvertity a katechumeny. Ahoj, toto je blog společenství Konvertité a je tu proto, abyste se na Signálech našli, abyste mohli sledovat své blogy, případně i jinak sdílet své zážitky a zkušenosti na velké dobrodružné cestě víry. Předpokládám, že…