Tak tyto knihy zaujaly Janu, co vy na to? Četli jste někdo některou z nich?

Tak toto je seznam duchovní literatury, kterou jsem zatím četla, a která mne zaujala. Není sice kompletní, ale časem ho zase snad doplním. S pozdravem: janek2

Halík, T., Jandourek, J: Ptal jsem se cest. 1. vydání. Praha, Portál 1997,
Halík, T.: Prolínání světů, Lidové noviny, Praha 2006,
Halík, T.: Co je bez chvění, není pevné. Lidové noviny, Praha 2002,
Halík, T.: Oslovit Zachea. Lidové noviny, Praha 2003,
Halík, T.: Vzýván i nevzýván. Lidové noviny, Praha 2004,

Halík, T.: Noc zpovědníka, Lidové noviny, Praha 2005,

Halík, T.: Vzdáleným nablízku, Lidové noviny, Praha 2007,
Vácha, M.: Návrat ke stromu života, Cesta, Brno 2005,
Vácha, M.: Poslední země, Cesta, Brno 2007,
***

Quoist M.: Setkání
Richter K.: Liturgie a život
Szabo M.: Zpověď? Ne!..., Aurora, Praha 2006,
Guardini, R.: O modlitbě- Uvedení do školy křesťanské modlitby, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, 2006;
Guardini, R.: Životní období, Zvon, Praha 2007,
Buber, M..: Já a Ty
Buber, M.: Problém člověka, Kalich, Praha 1997,
SPE SALVI (2007), Encyklika o naději,
Kodet,V.: Jeho rány nás uzdravily - křížová cesta, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2008,
Záborský L.: Křížová cesta, 1994,

Lewis, C.S.: Zaskočen radostí – moje cesta od ateismu ke křesťanství,
Lewis C.S.: Rady zkušeného ďábla
A.de Mello. : Modlitba žáby,
Augustinus: Vyznání,
Maritain, J.: Víra v člověka,
Philippe : Hledej pokoj a jdi za ním,
Machovec, M.: Smysl lidské existence, Akropolis, Praha 2008,
***
beletrie:
Čapek J.: Kulhavý poutník
Komenský J. A.: Labyrint světa a ráj srdce
Zeyer J.: Zahrada mariánská
Zeyer J.: Tři legendy o krucifixu
Andrejev L.: Jidáš Iškariotský
Bernanos G.: Rozhovory karmelitánek
Irwing J.: Modlitba za Owena Meanyho

 

Melville H.: Bílá velryba
Mitch A. : Úterky s Morriem
Schmitt E.E. : Oskar a Růžová paní

Largerkvist, P.: Čtyři příběhy o daleké pouti, povídka Sibyla, Odeon, Praha 1983,
Waltari, M.: Jeho království,
Dostojevskij M.F.: Bratři Karamazovi,
Arecher, Evangelium podle Jidáše, Praha 2008,
***
JBradford, R.: Černošský Pán Bůh a páni izraelité, Starej zákon a proroci, Artur, 1993,

***